• Litwa
  • 16 maja, 2017 11:45

Około 100 programów studiów może nie zebrać minimalnej ilości studentów

Zakłada się, na nawet 100 programów studiów na Litwie może nie zebrać minimalnej ilości studentów- twierdzi prezes Stowarzyszenia Wyższych Uczelni na Litwie Pranas Žiliukas.

BNS
Około 100 programów studiów może nie zebrać minimalnej ilości studentów

Fot. Joanna Bożerodska

Ograniczenia dotyczące minimalnej ilości studentów na określonym programie uniwersyteckim zostały ustalone przez Ministerstwo Oświaty i Nauki w tym roku.

Zgodnie z ustaleniami, jeżeli nie zostanie utworzona odpowiednio liczna grupa osób ucząca się wg. danego programu uczelni wyższej, kurs nie będzie finansowany z budżetu państwa. Oznacza to, ze programy przestaną istnieć.

Ustalono, że na kierunkach humanistycznych oraz nauk społecznych powinno być minimum 15 osób na kursie. Na kierunkach biomedycznych, fizycznych oraz technologicznych- nie mniej niż 10 studentów, na kierunkach artystycznych- co najmniej 4 osoby, uczące się wg. tego samego programu. Wcześniej minimalna ilość studentów była ustalana przez kierowników samych uczelni.

Zgodnie z planem reorganizacji wyższych uczelni z 1800 kierunków ma pozostać mniej niż 700.

PODCASTY I GALERIE