• Litwa
  • 11 lipca, 2019 18:08

Ogłoszono ostatnie wyniki egzaminów maturalnych

Narodowe Centrum Egzaminacyjne w czwartek ogłosiło wyniki ostatnich egzaminów maturalnych - z geografii, historii i matematyki.

BNS
Ogłoszono ostatnie wyniki egzaminów maturalnych

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Do egzaminu z matematyki przystąpiło w tym roku 16,5 tys. kandydatów, zdało egzamin 82,2 proc. W roku ubiegłym ten odsetek wynosił 87,2 proc. W tym roku jest jednak więcej setkowiczów. Maksymalną ocenę zdobyło 1,9 proc. kandydatów, podczas gdy w roku ubiegłym – 1,5 proc.

Żeby egzamin został zaliczony , należało zdobyć  9 z 60 punktów, w ubiegłym roku potrzeba było 8 punktów.

Do egzaminu z historii przystąpiło 8,5 tys. uczniów, 98,7 proc. zaliczyło. To lepszy wynik w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wkaźnik ten wynosił  95,3 proc. Najwyższą ocenę otrzymało 19 uczniów.

Wyniki z geografii są prawie takie same jak w roku ubieglym – 96,1 proc. uczniów zaliczyło egzamin, 15 otrzymało najwyższe oceny.

Centrum Egzaminacyjne przypomina rownież, że uczniowie w ciągu dwóch dni mogą się odwołać od wyników matury. W zgłoszeniu muszą podać argumenty, dlaczego nie zgadzają się z oceną.

W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło ogółem 30 tys. kandydatów.

PODCASTY I GALERIE