• Litwa
  • 13 maja, 2015 10:17

Ogłoszono listy poborowych

Ministerstwo Ochrony Kraju ogłosiło w środę (13 maja) listy poborowych. W tym roku do odbycia obowiązkowej służby wojskowej zostanie wezwanych 3 tys. młodzieńców, w tym około 1 tys. ochotników, którzy już się zgłosili.

BNS
Ogłoszono listy poborowych

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Z listami poborowych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Kraju.

Ogółem na liście znalazło się 36 tys. 825 mężczyzn w wieku od 19 do 26 lat.

Według sondażdu przeprowadzonego na zamówienie delfi lt, 51,9 proc. Litwinów jest za przywróceniem poboru do wojska, 27,9 proc. przeciwko, a 20,2 proc. nie ma zdania lub nie odpowiedziało na pytanie.

Za obowiązkową służbą wojskową częściej opowiadają się mężczyźni, respondenci w wieku średnim (od 35 lat) i starszym.

Ty, którzy wyrazili poparcie dla idei poboru na Litwie, pytano, czy zgodziliby się wysłać swoje dzieci lub wnuki do wojska. Ponad 80 proc. ankietowanych zapewniało, że wyraziłoby zgodę. Częściej byli to mężczyźni mający wyższe wykształcenie.

Z danych Ministerstwa Ochrony Kraju wynika, że na Litwie jest około 175 tys. mężczyzn w wieku poborowym.

PODCASTY I GALERIE