• Litwa
  • 10 stycznia, 2018 11:15

Ogłoszono listę poborowych

Ministerstwo Ochrony Kraju ogłosiło listę poborowych na której znalazło się prawie 28 tys. młodych mężczyzn w wieku od 19 do 26 roku życia.

BNS
Ogłoszono listę poborowych

Fot. Joanna Bożerodska

Z listą poborowych można się zapoznać na stronie https://sauktiniai.kam.lt.

W pierwszej kolejności do jednostek będą przydzielani ochotnicy, następnie – osoby ze sporządzonej listy. Ochotnicy mają przywilej wybierania miejsca służby. Właśnie od ich wyborów będzie zależało, ilu poborowych rozpocznie służbę w sierpniu.

W tym roku do odbycia obowiązkowej służby wojskowej zostanie wezwanych 3,9 tys. młodzieńców, czyli o 100 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Obowiązkowa służba wojskowa na Litwie została wprowadzona w 2015 roku, reagując na działania Rosji na Ukrainie i w regionie Morza Bałtyckiego.

PODCASTY I GALERIE