• Litwa
  • 4 lutego, 2022 17:02

Oficjalne statystyki dotyczące COVID-19: niektóre przypadki w ogóle nie zostały opublikowane

Jak do tej pory oficjalnie zgłoszono tylko pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, według Litewskiego Departamentu Statystyki.

BNS
Oficjalne statystyki dotyczące COVID-19: niektóre przypadki w ogóle nie zostały opublikowane

Fot. bns foto/Žygimantas Gedvila

W piątek Litewski Departament Statystyki zaczął publikować informacje o wypadkach zakażeń powtórnych.

„Do piątku opublikowano tylko dane dotyczące pierwotnych zakażeń” – powiedział departament.

Oznacza to, że jeśli dana osoba miała na przykład dwukrotnie koronawirusa, a między zakażeniami jest rok różnica, drugi wypadek nie został jeszcze uwzględniony w nowych statystykach przypadków.

Od piątku w statystykach uwzględniane są powtórne wypadki zakażeń, jeśli między dwoma pozytywnymi wynikami testów będzie co najmniej 90 dni.

W rezultacie okazało się, że ostatniego dnia wykryto nie 12 294, a 14 335 COVID-19 przypadków. 12 294 pierwotnych zakażeń, 2034 – wtórnych i siedem – trzeciorzędowych.

Według Departamentu Statystyki wskaźnik ten stał się istotny wraz z rozprzestrzenianiem się szczepu Omikron, ponieważ poprzednio powtórne wypadki zakażeń nie przekraczały 1 procenta.

„Jednak od stycznia powtórne zakażenia zaczęły składać znaczną część zakażeń, prawie 15 procent” – powiedział departament.

PODCASTY I GALERIE