• Litwa
  • 17 września, 2015 9:00

OECD: Litwa powinna przeprowadzić reformy

Przed wejściem do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Litwa powinna przeprowadzić odpowiednie reformy.

BNS
OECD: Litwa powinna przeprowadzić reformy

Fot. PAP/EPA

Zastępca Sekretarza Generalnego OECD Mari Kiviniemi po spotkaniu z Dalią Grybauskaitė oświadczyła, że Litwa powinna przede wszystkim przeanalizować zarządzanie państwowymi spółkami.

Kiviniemi podkreśliła, że o szczegółach wypowie się po tym, jak sytuację na Litwie ocenią eksperci. Razem z zastępcą Sekretarza Generalnego OECD na Litwę przybyło 14 ekspertów.

W lipcu Litwa otrzymała oficjalne zaproszenie do negocjacji w sprawie członkostwa w OECD.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.
Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Wpływ OECD na zachowania państw jest większy niż się powszechnie uważa; nie ogranicza się on do oddziaływania tylko na państwa członkowskie, ale dotyczy łącznie około 100 krajów.

PODCASTY I GALERIE