• Litwa
  • 30 września, 2020 14:44

Odwiedziny w szpitalu w czasie pandemii

Ministerstwo Zdrowia przygotowało regulamin odwiedzin chorych w szpitalach, który odtąd będzie obowiązywał wszystkie placówki w kraju. Ma to na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa.

BNS
Odwiedziny w szpitalu w czasie pandemii

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Do tej pory każdy szpital kierował się własnym regulaminem. Zgodnie z nowymi przepisami ma być prowadzona ewidencja odwiedzających, do sali będzie wpuszczana osoba z temperaturą ciała nie przekraczającą 37,3. Będzie też wymagane pozwolenie kierownictwa oddziału bądź lekarza dyżurnego.

Wymagana będzie również dezynfekcja rąk oraz maseczka ochronna na twarzy. Odwiedziny w szpitalu mają być ograniczone do trzech razy tygodniowo, nie dłużej niż na 15 minut. Na sali, gdzie leży kilku pacjentów jednocześnie nie może dochodzić do odwiedzin kilku chorych.

Odwiedziny mogą się odbywać tylko w godzinach ustalonych przez placówkę zdrowia.

PODCASTY I GALERIE