• Litwa
  • 23 sierpnia, 2021 6:25

Odpust w Trokach

W dniach 1-8 września w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach odbędzie się Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy.

Odpust w Trokach

Program odpustu i wiecej informacji można znaleźć pod adresem: TRAKŲ DIEVO MOTINOS — LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI (Trakinių atlaidai) – trakubazilika.lt

Uroczystowści odpustowe rozpoczną się wieczorem 31 sierpnia o godzinie 19.00. modłami w kościele. W sobotę 4 września młodzież z całej archidiecezji już po raz piętnasty przejdzie pieszo spod Ostrej Bramy do Trok (rozpoczęcie pielgrzymki godz. – 8.00 rano, informacja o pielgrzymce pod adresem: Penkioliktą kartą į Trakus pas Mariją. Jubiliejis jaunimo piligriminis žygis jau rugsėjo 4 dieną – Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras (vajc.lt)

W okresie odpustu Msze św. odprawiane będą o godz. 10.00 i 17.00. w języku polskim oraz o godzinie 12.00 i 19.00 w języku litewskim. Przed każdą Mszą św. odbędzie się katecheza. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie odbywać się codziennie w godz. 20-22. W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się całonocna adoracja Sakramentu w Bazylice Trockiej. Główne uroczystości odpustowe – Msza św. 5 września o godz. 12:00. Mszę odprawi arcybiskup Gintaras Grušasa.

Obraz Matki Boskiej jest pierwszym obrazem w Wielkim Księstwie Litewskim oficjalnie koronowanym złotą koroną przysłana przez papieża Klemensa XI. Koronacja obrazu odbyła się 4 września 1718 r. – towarzyszyły jej ośmiodniowe uroczystości i obrzędy odbyły się według scenariusza kapituły bazyliki św. Piotra w Watykanie.

PODCASTY I GALERIE