Litwa
BNS

Odpowiedzialność karna za dyskryminację osób niepełnosprawnych?

Rząd rozpatrzy propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dyskryminację, podżeganie do nienawiści i przemoc wobec osób niepełnosprawnych.

W świetle przepisów prawa międzynarodowego tego typu dyskryminacja jest uważana za czyn karalny.

Litewska Ustawa o równych możliwościach zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek, czy niepełnosprawność, jednak Kodeks Karny nie przewiduje żadnej odpowiedzialności karnej z tego tytułu.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!