• Litwa
  • 22 czerwca, 2016 14:54

Odpowiedzialność karna za dyskryminację osób niepełnosprawnych?

Rząd rozpatrzy propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dyskryminację, podżeganie do nienawiści i przemoc wobec osób niepełnosprawnych.

BNS
Odpowiedzialność karna za dyskryminację osób niepełnosprawnych?

Fot. Ewelina Mokrzecka

W świetle przepisów prawa międzynarodowego tego typu dyskryminacja jest uważana za czyn karalny.

Litewska Ustawa o równych możliwościach zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek, czy niepełnosprawność, jednak Kodeks Karny nie przewiduje żadnej odpowiedzialności karnej z tego tytułu.

PODCASTY I GALERIE