• Litwa
  • 20 maja, 2021 19:06

Odpowiednio zadbajcie o odpady!

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że otrzymuje coraz więcej doniesień o pozostawianiu odpadów w niedozwolonych miejscach: w pobliżu lasów, przy osiedlach mieszkaniowych, na chodnikach i w in. miejscach. Przypominamy jeszcze raz: zwalone odpady nie tylko nie upiększają środowiska, ale również pociągają za sobą odpowiedzialność administracyjną. Namawiamy mieszkańców, aby odpowiednio dbali o swoje odpady, nie szkodząc przyrodzie i nie oszpecając otaczającej nas zieleni.

vrsa.lt
Odpowiednio zadbajcie o odpady!

Fot. scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

Informujemy, że mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą bezpłatnie oddawać odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny na 3 placach odbioru odpadów wielkogabarytowych:

– wieś Wieluciany, gmina Szaterniki (tel. 8 618 06547)

Godziny pracy: II i IV 10.00 – 19.00, III i V 8.00 – 17.00, VI 9.00 – 15.30, przerwa 12.00 – 12.30.

– wieś Grikienie, gmina Suderwie (tel. 8 687 88592)

Godziny pracy: II i IV 10.00 – 19.00, III i V 8.00 – 17.00, VI 9.00 – 15.30, przerwa 12.00 – 12.30.

– wieś Podkrzyże, gmina Sużany (tel. 8 686 95103)

Godziny pracy: II i IV 10.00 – 19.00, III i V 8.00 – 17.00, VI 9.00 – 15.30, przerwa 12.00 – 12.30.

Zwracamy uwagę, że w okresie 1 roku jeden mieszkaniec może dostarczyć bezpłatnie na parking maksymalnie 4 używane opony samochodowe. Na parkingach nie są przyjmowane opony samochodów ciężarowych i traktorów.

W wyżej wymienionych punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych przyjmowane są również odpady wielkogabarytowe (meble, tekstylia, sprzęt AGD, opony samochodów osobowych), budowlane i rozbiórkowe (remontu mieszkań i zagospodarowania zagród), nadające się do recyklingu surowce wtórne (szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura), niebezpieczne odpady domowe (chemia gospodarcza, odpady farb, lakierów i materiałów wykończeniowych, akumulatory samochodowe, smary).

Duże punkty zbiórki odpady od mieszkańców przyjmują nieodpłatnie. Na tych placach zbiórki od osób prawnych nie przyjmuje się żadnych odpadów wielkogabarytowych.

Więcej informacji o działalności placów i przyjmowanych odpadach można znaleźć na stronie internetowej ZSA „Centrum Gospodarki Odpadami Okręgu Wileńskiego” http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Mieszkańcy mogą również zwrócić zużyte opony podczas akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Samochodów AGIA (lit. Autogamintojų ir importuotojų asociacija AGIA). Każdego roku w ramach akcji bezpłatnie są zbierane następujące zgromadzone i niebezpieczne dla środowiska odpady: akumulatory samochodowe, amortyzatory samochodowe, paliwo samochodowe, filtry oleju i powietrza, zużyty olej, akumulatory (ogniwa galwaniczne), opony (jeden mieszkaniec, właściciel pojazdu może oddać nie więcej niż 2 zużyte opony). Więcej informacji o organizowanych akcjach i prawidłowym gospodarowaniu takimi odpadami można znaleźć na stronie www.agia.lt lub zwracać się pod adresem e-mail: [email protected]. Informacje o organizowanej akcji publikowane są również na stronie internetowej www.vrsa.lt. Ostatni raz w rejonie wileńskim akcja odbyła się 27 i 28 października ubiegłego roku.

Również odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne są odbierane dwa razy w roku zgodnie z publicznie ogłoszonym harmonogramem (wiosną i jesienią). Harmonogram jest publikowany na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt, na tablicach ogłoszeń gmin oraz w lokalnej prasie. Dlatego też mieszkańcy, którzy nie mają możliwości dostarczenia odpadów na duże place zbiórki, mogą skorzystać ze świadczonej usługi.

Nawołujemy, aby nie wyrzucać śmieci na pobocza, w gąszczu lasu, w pobliżu zbiorników wodnych lub na innych terenach! W ten sposób zanieczyszczacie przyrodę i swoje środowisko zamieszkania. Naruszenie zasad gospodarowania odpadami będzie skutkowało ostrzeżeniem lub grzywną w wysokości od 30 do 140 euro. Wielokrotnie popełnione wykroczenie administracyjne grozi grzywną w wysokości od 140 do 600 euro.

Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy!

PODCASTY I GALERIE