• Litwa
  • 29 maja, 2017 12:50

Odnotowano przypadek tężca na Litwie

Po raz pierwszy w roku bieżącym na Litwie zarejestrowano przypadek tężca – poinformowało Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS.

BNS
Odnotowano przypadek tężca na Litwie

Fot. BNS/Andrius Ufartas

Chorobę wykryto u 60-letniego mężczyzny. 4 maja poczuł się źle i następnego dnia poszedł do lekarza. Mężczyzna nie był szczepiony. Prawdopodobnie zakaził się, kiedy zranił rękę piłą benzynową.

Tężec to ciężka choroba przyranna zwierząt i ludzi. Tężec jest chorobą zakaźną (wywoływana przez czynnik zakaźny), ale nie zaraźliwą, ponieważ jej przyczyną są egzotoksyny (o charakterze neurotoksyn) wytwarzane przez laseczki tężca.

Tężec występuje na całym świecie.  Wśród ludzi objawy uaktywniają się ok. 3–14 dni po zakażeniu. W miejscu zranienia występuje ból i skurcz mięśni. Leczenie ludzi odbywa się w warunkach szpitalnych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Śmiertelność w wypadku zachorowania wynosi ok. 30 proc.

Laseczka tężca jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie. Występuje w glebie, kurzu, błocie.

PODCASTY I GALERIE