• Litwa
  • 7 lutego, 2023 15:46

Odmowa leczenia ze względu na obraźliwe zachowanie pacjenta?

We wtorek organizacje medyczne spotkały się z ministrem zdrowia Arūnasem Dulkysem i przedstawiły mu propozycje, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Wśród proponowanych środków jest możliwość odmawiania pacjentom leczenia ze względu na ich zachowanie.

BNS
Odmowa leczenia ze względu na obraźliwe zachowanie pacjenta?

fot. BNS/ Gintarė Adinavičiutė

Lekarze proponują również zwiększenie odpowiedzialności za znieważanie ich, instalowanie zabezpieczeń w miejscach pracy, zapewnienie możliwości nagrywania obrazu i dźwięku w przypadku zagrożenia, zapewnienie wewnętrznego dochodzenia w przypadku przemocy oraz wsparcie emocjonalne dla pracowników, którzy jej doświadczyli.

Apelują także o działania edukacyjne w mediach, organizowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia, ucząc ich radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

„Aby ograniczyć występowanie przemocy w placówkach medycznych czy domach pacjentów, musimy mówić o problemie tolerancji przemocy i agresji w społeczeństwie. Musimy zjednoczyć się z pedagogami, którzy również doświadczają zarówno przemocy psychicznej, jak i fizycznej. Zjawisko zastraszania w szkołach jest nadal straszną codziennością” – powiedziała Auristida Gerliakienė, przewodnicząca Litewskiego Stowarzyszenia Lekarzy.

A. Dulkys spotkał się z lekarzami po kilku głośnych incydentach w kraju, kiedy to zaatakowano pracowników medycznych wykonujących swoje obowiązki.

Wydarzenia te wywołały debatę na temat tego, czy poświęca się wystarczająco dużo uwagi bezpieczeństwu lekarzy.

„Przemoc nie rodzi się w placówkach medycznych. Ten temat był jeśli nie tolerowany, to przez wiele lat wyciszany, więc popieram inicjatywę lekarzy, aby głośno o tym mówić i szukać rozwiązań. Wezmę udział w podejmowaniu decyzji. Jeśli spojrzymy szerzej, dyskusja toczy się nie tylko o przemocy i ochronie lekarzy, ale także o relacji między pacjentami a lekarzami” – powiedział minister.

PODCASTY I GALERIE