• Litwa
  • 4 grudnia, 2019 8:10

Od września można wybierać nauczanie domowe

Sejm LR zezwolił na edukację domową po uprzednim zawarciu umowy ze szkołą. Poprawki wejdą w życie w czerwcu 2020 roku, więc wybrać nauczanie w domu można będzie od przyszłego roku szkolnego.

BNS
Od września można wybierać nauczanie domowe

Fot. pixabay.com

Poprawki do ustawy o oświacie zakładają, że dziecko może pobierać edukację w domu po zawarciu z wybraną szkołą odpowiedniej umowy o nauczanie. Edukacja domowa ma być porównywalna z edukacją w szkole.

Przewidziano, że przed zawarciem umowy, szkoła oceni warunki nauczania w rodzinie, wiek dziecka oraz poziom jego wiedzy. 

Zgodnie z poprawkami do ustawy dziecko na życzenie własne oraz swoich rodziców (opiekunów) na podstawie ogólnych programów nauczania wczesnoszkolnego, początkowego, podstawowego i średniego będzie mogło uczyć się w domu. Po wybraniu formy nauczania rodzice (opiekunowie) dziecka w wieku do 14 lat lub samo dziecko w wieku od 14 do 18 lat oraz wybrana przez nich szkoła za obopólną zgodą podpisują umowę o nauczanie.

Jak argumentowali inicjatorzy przyjęcia poprawek, w tym – przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša, podkreślając potrzebę przyjęcia takowych, w społeczeństwie zachodzą obiektywne zmiany: coraz więcej rodziców pracuje według tzw. elastycznego czasu pracy, chce uczestniczyć w edukacji swoich dzieci i niwelować braki w nauczaniu szkolnym, które są dla nich nie do przyjęcia. Rozwój technologii informacyjnych daje dzieciom większe możliwości korzystania z zasobów szkolnych i uczenia się według elastycznego programu.

„System szkolny nie zaspokaja wszystkich indywidualnych potrzeb uczniów: mają różne zdolności i zainteresowania, dlatego powinna zostać stworzona możliwość uczenia się według indywidualnego programu nauczania, kształtowania i rozwijania samodzielności u dzieci – podkreślają autorzy projektu, dodając, że według ich danych, obecnie edukacja domowa mogłaby być potrzebna 100-200 uczniom na Litwie.

Projekt poprawki do ustawy przygotowała powołana przez sejmowy Komitet Oświaty i Nauki grupa robocza składająca się z posłów, przedstawicieli Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, Zrzeszenia Edukacji Domowej, Litewskiego Forum Rodziców, Narodowego Zrzeszenia Rodzin i Rodziców, organizacji pożytku publicznego „Meda project”.

Szkoła, z którą zostaje zawarta umowa o nauczanie, powinna konsultować uczniów, zaopatrywać ich w materiały edukacyjne, okresowo oceniać postęp nauczania i osiągnięcia, zapewniać potrzebę socjalizacji. Tryb realizacji edukacji domowej określi rząd lub upoważniona przez niego instytucja.

Możliwość edukacji domowej istnieje w większości krajów Europy, w tym – w Polsce.

PODCASTY I GALERIE