• Litwa
  • 5 stycznia, 2023 18:13

Od tego roku cyfrowe świadectwa dojrzałości?

Maturzyści od tego roku będą otrzymywać cyfrowe świadectwa dojrzałości - poinformowała Narodowa Agencja Oświaty. Nowość ta stworzy możliwość szybkiego dostępu do świadectw wydawanych przez różne instytucje - powiedziała dyrektor agencji Ruta Krasauskiene.

BNS
Od tego roku cyfrowe świadectwa dojrzałości?

Fot. BNS

Zarówno szkoły, jak i sami maturzyści, świadectwa będą mogli wydrukować.

Absolwent lub szkoła będzie mogła drukować, przeglądać i pobierać dokumenty, poświadczające osiągnięcia edukacyjne. Uczniowie w wieku od 14 lat będą mogli uzyskać dostęp do dokumentów online.

Tożsamość osoby będzie ustalana za pomocą identyfikacji stosowanej na Litwie.

Jeśli dana osoba nie ma możliwości korzystania z Internetu lub pobrania świadectwa z rejestru dyplomów i świadectw, szkoła, która to świadectwo wystawiła, będzie mogła je wydrukować.

Nowy tryb wydawania świadectw wejdzie w życie od 1 maja br. Do tego czasu Narodowa Agencja Oświaty przygotuje odpowiednie oprogramowanie.

PODCASTY I GALERIE