• Litwa
  • 28 listopada, 2017 15:45

Od stycznia wzrośnie zasiłek rodzinny?

Sejm wstępnie zaakceptował poprawki, by zasiłki na dziecko były płacone niezależnie od sytuacji finansowej rodziców  i liczby dzieci.

BNS
Od stycznia wzrośnie zasiłek rodzinny?

Fot. BNS/Egidijus Jankauskas

Zgodnie z nowym projektem Ustawy o świadczeniach pieniężnych, wysokość zasiłku miałaby wynosić od 30 do 58,5 euro miesięcznie.

Od stycznia świadczenie w wysokości 30 euro miałoby być wypłacane na każde dziecko do 18 roku życia oraz do 21 r.ż. w przypadku pobierania nauki.

W przypadku rodzin wielodzietnych będzie obowiązywać dodatek. Wówczas zasiłek wynosiłby 58,5 euro miesięcznie dla dzieci do lat dwóch i 45,2 euro pobieraliby rodzice dzieci starszych.

Dodatkowe świadczenia otrzymają również rodziny nisko uposażone, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 183 euro.

Projekt czeka na kolejne głosowanie Sejmu.

Obecnie zasiłki są wypłacane rodzinom wielodzietnym i o niskich dochodach. Świadczenie na dziecko do drugiego roku życia wynosi 28,5 euro, od 2-18 roku życia 15,2 euro.

PODCASTY I GALERIE