• Litwa
  • 23 grudnia, 2015 11:09

Od stycznia wzrosną emerytury

Od stycznia przeciętna emerytura zwiększy się o 8 euro 21 centów i będzie wynosić 265 euro.

BNS

Decyzję, która będzie dotyczyła 857 tys. mieszkańców kraju, podjął dzisiaj rząd. Poza tym wzrosną świadczenia socjalne, chorobowe, macierzyńskie i inne.

W budżecie Sodry na 2016 rok na podwyżki przewidziano ponad 74 mln euro, zaś w budżecie państwa – 11 mln.

Emerytura bazowa wzrośnie o 4 euro do 112.

PODCASTY I GALERIE