• Litwa
  • 5 stycznia, 2020 10:22

Od stycznia – darmowe posiłki dla przedszkolaków

Od stycznia w 51 samorządach kraju dzieci uczeszczające do klas przedszkolnych dostaną darmowe posiłki.

BNS
Od stycznia – darmowe posiłki dla przedszkolaków

Fot. BNS

Jak podaje ministerstwo opieki socjalnej i pracy, prawie wszystkie samorządy wyraziły chęć udziału w projekcie resortu.

Wyjątek stanowią samorządy miasta Połągi, Kretyngi, Plungė, Skuodasu, a także święciański, telszajski i trocki oraz samorządy Birsztan i Wisagini.

Darmowe obiady w placówkach oświatowych dostanie ponad 5 tysięcy uczniów klas przedszkolnych, zaś od września tego roku posiłki będą należały się wszystkim zerówkowiczom i pierwszoklasistom.

Do tej pory bezpłatne posiłki w szkołach otrzymywały tylko dzieci z niezamożnych rodzin.

PODCASTY I GALERIE