• Litwa
  • 4 października, 2016 10:49

Od przyszłego roku spółdzielnie socjalne tracą finansowanie UE

Rok 2017 dla spółdzielni socjalnych może być nadzwyczaj trudny finansowo, ponieważ nie będą one współfinansowane przez Unię Europejską. Może to doprowadzić do utraty wielu miejsc pracy.

BNS
Od przyszłego roku spółdzielnie socjalne tracą finansowanie UE

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Do spółdzielni socjalnych są zaliczane takie przedsiębiorstwa, w których są zatrudnione osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, osoby niepełnosprawne itd. Jest to grupa osób, które mają pewne utrudnienia w pełnowartościowej konkurencji na rynku pracy. Za zatrudnienie osób należących do tej grupy, pracodawca jest finansowo wspierany przez państwo, a do końca 2016 roku również przez fundusze strukturalne UE.

Obecnie spółdzielnie socjalne były w 75 proc. wspierane przez fundusze EU, a w 25 proc- z budżetu państwa. W tym roku upływa termin finansowania UE.

W tym roku na przedsiębiorstwa socjalne przeznaczono 17 mln. euro, na przyszły rok zakłada się, że będzie potrzebne 24 mln euro, jednak państwo przewiduje pokrycie jedynie czwartej części tych kosztów.

Wiceminister pracy i ochrony społecznej Gintaras Klimavičius przewiduje, że może to spowodować dużo zwolnień z pracy.

Obecnie jest finansowane 6,2 tys. miejsc pracy w spółdzielniach społecznych. Na Litwie działa prawie 160 tego typu przedsiębiorstw, w których jest zatrudnione ponad 9 tys. pracowników, z czego 6 tys. jest niepełnosprawna.

PODCASTY I GALERIE