• Litwa
  • 28 czerwca, 2022 14:05

Od przyszłego roku – nowy system świadczeń wychowawczych

Rodzice wychowujący dzieci poniżej drugiego roku życia będą mogli wybrać od przyszłego roku, czy będą chcieli otrzymać zasiłek, gdy dziecko skończy półtora roku, czy dwa lata. W pierwszym przypadku zasiłek wynosiłby 60% wynagrodzenia wyrównawczego (przed opodatkowaniem), w drugim przypadku - 45% po pierwszym roku życia, 30% po drugim roku.

BNS
Od przyszłego roku – nowy system świadczeń wychowawczych

fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Sejm zatwierdził we wtorek nową procedurę dotyczącą zasiłków na opiekę nad dziećmi. Wejdzie ona w życie od stycznia 2023 r.

Niektórzy ustawodawcy twierdzą, że nowy model urlopu rodzicielskiego jest bardziej przyjazny rodzinie, podczas gdy inni są oburzeni, że pogorszyłby warunki dla rodziców.

Sejm zalegalizował również nieprzenoszalny dwumiesięczny urlop rodzicielski, z którego mogą skorzystać wyłącznie rodzice dziecka i który może być wykorzystany w całości lub w części. Jeżeli jedno z rodziców nie skorzystało z części urlopu, drugie nie może go przejąć i czas płatnego urlopu uległby skróceniu.

Rodzice będą mogli skorzystać z takiego urlopu w dowolnym momencie po dwóch miesiącach po urodzeniu dziecka, aż do ukończenia przez niego drugiego roku życia.

Zasiłek wychowawczy wypłacany w okresie nieprzenoszalnym byłby nieco wyższy niż wynagrodzenie otrzymywane przed urodzeniem dziecka, co oznacza, że ​​wybór różnych okresów tego urlopu byłby korzystniejszy finansowo dla rodzin.

Jeśli dziecko jest wychowywane tylko przez jednego rodzica, będzie on mógł również otrzymać zasiłek na dodatkowe dwa miesiące urlopu, czyli przez cztery miesiące.

PODCASTY I GALERIE