• Litwa
  • 31 grudnia, 2019 12:43

Od Nowego Roku – zmiany dla rodziców z małymi dziećmi

Od początku przyszłego roku wzrosną minimalne zasiłki macierzyńskie, świadczenia z tytułu choroby, a także zasiłki dla bezrobotnych. Wzrośnie także górny pułap świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Zasiłki macierzyńskie znów będą należały się matkom, które nie pracowały przez okres ciąży i nie były ubezpieczone.

BNS
Od Nowego Roku – zmiany dla rodziców z małymi dziećmi

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Nowelizacja ustawy daje możliwość matkom, które nie pracowały przez cały okres ciąży, otrzymać świadczenia, jeśli kobieta ma roczny staż ubezpieczenia socjalnego w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednocześnie przewidziano rekompensaty utraconych świadczeń tym matkom, które nie pracowały w ciąży, nie płaciły składek i z tego powodu po wejściu w życie od października nowej regulacji straciły prawo do takich świadczeń. Kobietom, które 30 października nie otrzymały zasiłku, ponieważ w czasie ciąży nie były ubezpieczone, świadczenia zostaną przyznane z datą wsteczną.

Wysokość minimalnych świadczeń macierzyńskich i z tytułu opieki nad dzieckiem zmieni się od drugiego kwartału przyszłego roku, a maksymalny pułap świadczeń będzie się zmieniał co kwartał w zależności od średniego wynagrodzenia.

Od przyszłego roku ojcowie będą mogli udać się na urlop tacierzyński, zanim dziecko ukończy rok. Dotychczas mogli to zrobić tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy.

Kolejna nowość – to, że rodzice będą mogli otrzymać świadczenia z tytułu choroby opiekując się dzieckiem, które uczęszcza do klas początkowych, jeżeli w szkole ogłoszono epidemię. Dotychczas takie świadczenia były płacone wyłącznie rodzicom przedszkolaków.

PODCASTY I GALERIE