• Litwa
  • 4 stycznia, 2021 17:52

Od Nowego Roku więcej osób może otrzymać zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem

Od 1 stycznia prawo do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem mają jednocześnie zarówno matka, jak i ojciec, jeśli w domu pozostaje dwójka dzieci w wieku przedszkolnym.

BNS
Od Nowego Roku więcej osób może otrzymać zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Rząd postanowił przedłużyć zdalne nauczanie do końca kwarantanny, czyli do końca stycznia.

W styczniu edukacja na poziomie podstawowym i średnim będzie się dalej odbywać wyłącznie w trybie zdalnym, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych i klas specjalnych w szkołach ogólnokształcących w ramach programów edukacji specjalnej. Od dziś na zdalne nauczanie przeszły także klasy początkowe.

W czasie kwarantanny rodzice opiekujący się dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy. Zasiłki przysługują rodzicom dzieci w wieku do 8 lat. Stanowią one 65,94 proc. wynagrodzenia przed podatkami. Uprawnieni do otrzymania świadczeń są rodzice, opiekunowie oraz dziadkowie.

Zwolnienie lekarskie jest wydawane na 60 dni, ale nie dłużej niż na okres kwarantanny czy do odwołania sytuacji ekstremalnej. W przypadku dłuższej kwarantanny zwolnienie jest wydawane na dłużej.

PODCASTY I GALERIE