• Litwa
  • 29 czerwca, 2018 9:49

Od lipca zmiany w ochronie praw dziecka

Rząd zaaprobował nowelizację zasad opieki nad dziećmi. Jest to ostatni krok w kierunku zmian w ochronie praw dziecka, które za dwa dni wchodzą w życie.

BNS
Od lipca zmiany w ochronie praw dziecka

Fot. Joanna Bożerodska

Od 1 lipca będziemy mieli scentralizowany system ochrony praw dziecka, zaczną działać mobilne grupy pomocy rodzinnej, wchodzi nowy schemat współdziałania instytucji w przypadku ochrony dzieci, którym wyrzadzono krzywdę w rodzinie.

Od lipca wchodzi również wymóg, by podczas przesłuchania poszkodowanych lub świadków do 18 roku życia był obecny psycholog. Rząd podaje, ze obecnie do udziału w przesłuchaniach jest przygotowanych 41 psychologów, zaś kolejnych 93 zarejestrowało się na szkolenia.

PODCASTY I GALERIE