• Litwa
  • 10 sierpnia, 2020 9:33

Od dzisiaj przymusowa izolacja dla osób powracających z Polski, Holandii, Islandii, Cypru i Turcji

Od poniedziałku Litwini powracający z powyższych państw zobowiązani są do przejścia dwutygodniowej izolacji. Cudzoziemcy przyjeżdżający na Litwę z Polski i Cypru będą mogli wjechać do kraju, ale również będzie od nich wymagana dwutygodniowa samoizolacja. Cudzoziemcy z Holandii, Islandii i Turcji objęci zostali tymczasowym zakazem wjazdu, z wyjątkami przewidzianymi przez rząd.

BNS
Od dzisiaj przymusowa izolacja dla osób powracających z Polski, Holandii, Islandii, Cypru i Turcji

Fot. Arnas Strumila/BNS

Kanada została usunięta z listy państw poważnie dotkniętych koronawirusem. Litwini oraz cudzoziemcy przyjeżdżający z tego kraju nie muszą poddawać się dwutygodniowej izolacji.

Samoizolacja jest konieczna przy przyjeździe lub powrocie z krajów, w których zachorowalność wynosi 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich dwóch tygodni.

Cudzoziemcy z Wielkiej Brytanii, Słowenii, Liechtensteinu, Danii, Niemiec, Irlandii, Słowacji, Włoch, Grecji, Norwegii, Łotwy, Estonii, Finlandii i Węgier mogą wjechać na Litwę bez żadnych ograniczeń.

Wszystkich innych cudzoziemców obowiązuje zakaz wjazdu na Litwę, za wyjątkiem wyjątków przewidzianych przez rząd.

PODCASTY I GALERIE