• Litwa
  • 9 lipca, 2020 16:36

Od dziś rekompensaty podatkowe dla handlowców

Handlowcy z targowisk, którzy ucierpieli na skutek kryzysu spowodowanego koronawirusem od dziś mogą składać wnioski o bezzwrotną rekompensatę z tytułu opłat związanych z dzierżawą miejsc handlowych.

Od dziś rekompensaty podatkowe dla handlowców

Fot. Joanna Bożerodska

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) poinformowała, że o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które handlują artykułami niespożywczymi. Mali przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria, mogą otrzymać rekompensatę w wysokości 300 EUR, niezależnie od stawki, którą zapłacili lub są zobowiązani zapłacić za dzierżawę miejsca handlowego w 2020 r.

Aby otrzymać rekompensatę z tytułu strat poniesionych w trakcie pandemii koronawirusa wnioskodawcy powinni wypełnić uproszczony formularz w systemie „Mano VMI”.

Inspekcja Podatkowa podkresla, że nawet w przypadku jeśli wydatki związane z dzierżawą miejsca handlowego są mniejsze niz rekompensata, nadwyżki nie trzeba bedzie zwracać. Środki te handlowcy będą mogli wykorzystać w dowolnym celu związanym z działalnością.

PODCASTY I GALERIE