• Litwa
  • 18 grudnia, 2020 12:50

Od 2021 r. Uniwersytet w Szawlach stanie się wydziałem Uniwersytetu Wileńskiego

Od 1 stycznia po przyłączeniu Uniwersytetu w Szawlach do Uniwersytetu Wileńskiego (VU), w Szawlach pojawi się Szawelska Akademia Uniwersytetu Wileńskiego (VU ŠA). Według administracji uczelni, to nie tylko otworzy nowe możliwości dla studentów i badaczy, ale także przyczyni się do zwiększenia dostępności nauki w całej północnej Litwie.

zw.lt
Od 2021 r. Uniwersytet w Szawlach stanie się wydziałem Uniwersytetu Wileńskiego

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Według prorektora VU dr Valdasa Jaskūnasa, obecnie Uniwersytet w Szawlach pod względem edukacji jest odpowiedzialny za cały region północnej Litwy, co wymaga wzmocnienia. Dlatego rozważane jest wdrożenie nowego modelu studiów w Szawlach, który pozwoliłby na wybór studiów bardziej elastycznych.

Według prorektora VU, studenci będą mieli szerszy wybór kierunków studiów, zwłaszcza spośród przedmiotów ogólnouniwersyteckich (BUS), które są prowadzone na odległość, a ze względu na pandemię w przyszłości więcej programów zostanie przystosowanych do nauczania zdalnego.

Zdaniem prorektora, zmiany dotyczą także kadry – dołączenie do większej organizacji zwiększy możliwości rozwoju kariery w ramach uczelni. Ponadto uczelnia będzie stopniowo przechodziła na system równych wynagrodzeń i zajęć dydaktycznych.

PODCASTY I GALERIE