• Litwa
  • 24 czerwca, 2019 20:07

Obywatele Tadżykistanu nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską

19 czerwca 2019 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach zatrzymali czworo obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-litewską granicę.

zw.lt
Obywatele Tadżykistanu nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską

Fot. POSG

W środę funkcjonariusze Straży Granicznej w miejscowości Giby zatrzymali do kontroli VW Transportera na białoruskich numerach rejestracyjnych.

Oprócz kierowcy – obywatela Białorusi samochodem podróżowało 4 obywateli Tadżykistanu. Podczas przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że dwie kobiety w wieku 34 i 20 lat oraz dwoje dzieci w wieku 13 i 11 lat nie posiadają dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Cudzoziemcy mieli przy sobie jedynie przepustki z Ośrodka dla Cudzoziemców na Litwie. Jak oświadczyli celem ich podróży była Austria.

Za przekroczenie granicy wbrew przepisom obywatele Tadżykistanu zostali zatrzymani, a po wykonaniu niezbędnych czynności w dniu 20.06.2019 r. przekazani stronie litewskiej  w ramach readmisji. 37 – letni obywatel Białorusi został ukarany za pomocnictwo w przekroczeniu polsko-litewskiej  granicy wbrew przepisom mandatem karnym w wysokości 500 zł.

PODCASTY I GALERIE