• Litwa
  • 15 lipca, 2013 14:27

Obywatele państw UE będą mogli zakładać partie polityczne na Litwie? Prace nad ustawą

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje poprawki do ustawy, po których wejściu w życie partie polityczne będą mogli zakładać i być ich członkami nie tylko obywatele Litwy.

BNS
Obywatele państw UE będą mogli zakładać partie polityczne na Litwie? Prace nad ustawą

,,Projekt ustawy zakłada, że obywatele państw Unii Europejskiej mogliby tworzyć partie polityczne oraz być ich członkami, a tym samym w pełni korzystać z tych samym praw i obowiązków, jak obywatele Litwy. Zmiany dotyczyłyby również obejmowania stanowisk w Parlamencie Europejskim” – informuje ministerstwo.

Zgodnie z projektem, zmiany miałyby wejść w życie w 2014 r.

Prace nad projektem są wynikiem kwietniowego komunikatu Komisji Europejskiej, który zawierał informacje o rzekomym naruszeniu prawa w związku z możliwością zakładania partii politycznych jedynie przez obywateli Litwy.

Ustawodawstwo litewskie przewiduje tworzenie partii politycznych oraz przynależność do nich jedynie dla obywateli kraju. Bruksela w związku z tym wystosowała zapytanie, czy takie regulacje nie są sprzeczne z prawem wspólnotowym, które zezwala obywatelom UE na kandydowanie do Parlamentu Europejskiego i rad samorządowych.

Zgodnie z prawem krajowym, założycielami oraz członkami partii mogą być jedynie obywatele Litwy, którzy skończyli 18 rok życia.

Litewskim europosłem może zostać obywatel Litwy lub obywatel EU stale zamieszkujący Litwę, który na dzień wyborów ukończył 21 lat i nie jest kandydatem Parlamentu Europejskiego innego państwa UE.

Członkiem rady samorządu na Litwie może być osoba, stale zamieszkująca w danym okręgu nie będąca obywatelem, posiadająca obywatelstwo jednego z państw UE, który na dzień wyborów ukończył 21 lat.
Powyższy projekt rząd rozpatrzy już w najbliższą środę.

PODCASTY I GALERIE