• Litwa
  • 30 października, 2014 11:59

Obrońcy praw człowieka ogłosili listę ponad 100 rosyjskich więźniów politycznych

Aktywiści organizacji walczących o prawa człowieka ogłosili listę 114 rosyjskich więźniów politycznych oraz ostrzegli, że w kraju odradzają się represje na kształt sowiecki.

BNS
Obrońcy praw człowieka ogłosili listę ponad 100 rosyjskich więźniów politycznych

Fot. BFL/Tomas Lukšys

W większości polityczni więźniowie, to osoby, które zostały zatrzymane w związku ze swoją działalnością opozycyjną. Są wśród nich również ukraińscy i krymscy aktywiści oraz pilot Nadia Savczenko, estoński oficer kontrwywiadu Eston Kohver.

Lista została opublikowana w takiej samej postaci, jak ta z lat osiemdziesiątych w Monachium na której znaleźli się polityczni więźniowie Związku Radzieckiego.

,,Chcieliśmy wskazać podobieństwo pomiędzy tamtą sytuacją a dzisiejszą oraz zwrócić uwagę na ciągłość sowieckich represji w Rosji” – oświadczył szef holenderskiej fundacji Robert van Voren.

PODCASTY I GALERIE