• Litwa
  • 15 lutego, 2017 9:07

Obrońcy praw człowieka gratulują Litwie

Komisarz Rady Europy Nils Muižnieks oraz amerykańska organizacja Human Rights Watch pogratulowali litewskiemu Sejmowi podjęcia decyzji o wprowadzeniu zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

BNS
Obrońcy praw człowieka gratulują Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Obrońcy praw człowieka odotowują, że Litwa została 52. krajem na świecie, który uprawomocnił zakaz bicia dzieci. Łotwa zakazała stosowania kar cielesnych w 1998 roku, Polska – w 2010 roku, Estonia w 2014 roku. Bicie dzieci nadal jest dozwolone w Wielkiej Brytanii i we Fracji.

„Jest to wydarzenie bardzo pozytywne dla litewskich dzieci. Daje ono wyraźny i jasny sygnał, że dowolne formy przemocy wobec dzieci nie mogą być tolerowane” – powiedział w rozmowie z BNS wicedyrektor organizacji Human Rights Watch Bede Sheppard.

Sejm w trybie nadzwyczajnym we wtorek znowelizował ustawę o ochronie praw dziecka zakazując stosowania wszelkich form przemocy wobec dzieci, w tym stosowania kar cielesnych. Poprawki do ustawy zostały przyjęte jednogłośnie, a głosowaniu towarzyszyły oklaski.

Znowelizowana ustawa o ochronie praw dzieci definiuje rodzaje przemocy fizycznej, psychologicznej, seksualnej i zaniedbania, zakazuje stosowania wszelkiej przemocy, a także zobowiązuje rodziców, prawnych opiekunów i państwo do zapewnienia ochrony dzieci.

Ustawa o ochronie praw dziecka została znowelizowana w trybie nadzwyczajnym po tym, gdy pod koniec stycznia w szpitalu kowieńskim zmarł 4-letni chłopczyk skatowany przez domowników.

PODCASTY I GALERIE