Litwa
BNS

Obrońcy praw człowieka gratulują Litwie

Komisarz Rady Europy Nils Muižnieks oraz amerykańska organizacja Human Rights Watch pogratulowali litewskiemu Sejmowi podjęcia decyzji o wprowadzeniu zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Obrońcy praw człowieka odotowują, że Litwa została 52. krajem na świecie, który uprawomocnił zakaz bicia dzieci. Łotwa zakazała stosowania kar cielesnych w 1998 roku, Polska – w 2010 roku, Estonia w 2014 roku. Bicie dzieci nadal jest dozwolone w Wielkiej Brytanii i we Fracji.

„Jest to wydarzenie bardzo pozytywne dla litewskich dzieci. Daje ono wyraźny i jasny sygnał, że dowolne formy przemocy wobec dzieci nie mogą być tolerowane” – powiedział w rozmowie z BNS wicedyrektor organizacji Human Rights Watch Bede Sheppard.

Sejm w trybie nadzwyczajnym we wtorek znowelizował ustawę o ochronie praw dziecka zakazując stosowania wszelkich form przemocy wobec dzieci, w tym stosowania kar cielesnych. Poprawki do ustawy zostały przyjęte jednogłośnie, a głosowaniu towarzyszyły oklaski.

Znowelizowana ustawa o ochronie praw dzieci definiuje rodzaje przemocy fizycznej, psychologicznej, seksualnej i zaniedbania, zakazuje stosowania wszelkiej przemocy, a także zobowiązuje rodziców, prawnych opiekunów i państwo do zapewnienia ochrony dzieci.

Ustawa o ochronie praw dziecka została znowelizowana w trybie nadzwyczajnym po tym, gdy pod koniec stycznia w szpitalu kowieńskim zmarł 4-letni chłopczyk skatowany przez domowników.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!