• Litwa
  • 25 czerwca, 2015 12:44

Obrady nad pisownią nazwisk: znowu przerwa

Sejm zrobił przerwę w obradach nad projektem zezwalającym na oryginalną pisownię nazwisk, ponieważ jednocześnie nie został postawiony pod obrady projekt alternatywny złożony przez konserwatystów.

BNS
Obrady nad pisownią nazwisk: znowu przerwa

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Valentinas Stundys, inicjator alternatywnego projektu, który zezwala na oryginalny zapis na dalszych stronach paszportu, zwrócił się ze stosowna prośbą do przewodniczącej sejmu, argumentując, że przeciwnym wypadku zostałby złamany statut sejmowy.

„Alternatywny projekt jest, sejm w pierwszym czytaniu zaaprobował oba projekty. Sejm powinien też przyjąć ostateczną decyzję w sprawie alternatywnego projektu, a on niestety nie był wniesiony do porządku obrad sejmowych. Apeluję o nie popełnianiu takiego błędu (…) Nie można w ten sposób lekceważyć alternatywnego projektu i ignorować statutu sejmu” – oświadczył konserwatysta.

Po przeanalizowaniu statutu Loreta Graužinienė zadecydowała o wstrzymaniu obrad nad projektem liberalizującym pisownię nazwisk w oficjalnych dokumentach.

Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności proponuje zezwolić na zapis nazwisk obywateli Litwy z użyciem nielitewskich liter alfabetu łacińskiego w dokumentach tożsamości, jeżeli nazwisko w ten sposób zapisane jest w dokumencie źródłowym.

Komisja Języka Litewskiego stoi na stanowisku, że litery q, w i x mogłyby występować tylko w nazwiskach obywateli Litwy, którzy poślubili obcokrajowców lub w nazwiskach obcokrajowców którzy otrzymali obywatelstwo Litwy.

W poniedziałek Rada polityczna koalicji rządzącej zaaprobowała pomysł zapisywania imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach w formie oryginalnej.

PODCASTY I GALERIE