• Litwa
  • 30 grudnia, 2021 9:12

Obowiązkowe szczepienia dawką przypominającą dla medyków?

Rząd zaproponował Sejmowi przyjęcie poprawek do ustawy, zakładających wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla medyków i pracowników służb socjalnych.

BNS
Obowiązkowe szczepienia dawką przypominającą dla medyków?

Fot. pexels/ Frank Merino

Zgodnie z projektem, po ogłoszeniu stanu wyjątkowego lub kwarantanny z powodu choroby zakaźnej, pracownicy zatrudnieni w obszarach związanych z usługami i działalnością w zakresie opieki zdrowotnej oraz usługami i działalnością społeczną mogliby pracować wyłącznie po zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie zakaźnej dawką przypominającą.

Wymóg ten ma dotyczyć wszystkich osób, które pracują w placówkach wymienionych w projekcie nowelizacji ustawy. Proponuje się rozpatrzenie ich w trybie pilnym, po ich przyjęciu przez Sejm, poprawki wejdą w życie 14 lutego.

Wyjątek ma dotyczyć osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się zaszczepić lub przeszły COVID-19 do czasu, zanim mają odporność.

PODCASTY I GALERIE