Litwa
BNS

Obniżenie wynagrodzenia za nieobecność w Sejmie. Nowy projekt

Sejm zrobił pierwszy krok w kierunku karania posłów za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach plenarnych, informuje agencja BNS.

Wczoraj (23 maja) 64 głosami posłowie zdecydowali w sprawie zmian w statucie Sejmu. Głosowanie za przyjęciem zmian w statucie odbędzie się w niedalekiej przyszłości.

Zgodnie z nowym projektem, za nieobecność na posiedzeniu grozi grzywna w postaci potrącenia 5 procent wynagrodzenia.
Obniżenie posłowi uposażenia i diety parlamentarnej grozi też za nieobecność podczas obrad komisji, czy komitetów, do których należą.

Obecnie statut Sejmu przewiduje, że posłowi, który nie usprawiedliwił nieobecności na większej niż połowa liczbie posiedzeń plenarnych, uposażenie obniża się o jedną trzecią.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!