• Litwa
  • 15 maja, 2019 15:46

Obcokrajowcy również mogą być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowia

Dziś Rząd zatwierdził poprawki, by obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym byli objęci również zamieszkujący na Litwie obcokrajowcy.

BNS
Obcokrajowcy również mogą być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowia

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Ubezpieczenie zdrowotne ze środków państwa otrzymają tymczasowo lub stale mieszkający w naszym kraju obywatele innych państw.

Według wicemnistra resortu zdrowia, w ten sposób Litwa wywiąże się z zobowiązań międzynarodowych.

„Obecnie takie umowy nasz kraj ma z Ukrainą i Białorusią. Zamieszkałe na stałe lub tymczasowo w tych krajach osoby, które emeryturę otrzymują na Litwie są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego musimy zadbać o to, by obustronnie zapewnić ludziom gwarancje socjalne” – powiedział wiceminister zdrowia Algirdas Šešelgis.

Po wejściu w życie zmian, obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków państwowych będą objęci zamieszkujący na Litwie obywatele Ukrainy I Białorusi, którzy u siebie w kraju otrzymują świadczenia emerytalne.

PODCASTY I GALERIE