• Litwa
  • 7 lipca, 2017 16:28

Obchody odzyskania niepodległości Polski i krajów bałtyckich: Wspólny sukces wykorzystać do budowania przyszłości

Zależy nam, aby tę fantastyczną rocznicę i ten wspólny sukces wykorzystać do budowania przyszłości – powiedział dla Radia „Znad Wilii” Marcin Rembacz, przedstawiciel polskiego Biura Programu 'Niepodległa',odpowiedzialnego za całościowe koordynowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

zw.lt
Obchody odzyskania niepodległości Polski i krajów bałtyckich:  Wspólny sukces wykorzystać do budowania przyszłości

Fot. Joanna Bożerodska

5 – 6 lipca w Wilnie spotykali się przedstawiciele Litwy, Polski, Łotwy i Estonii odpowiedzialni w swoich krajach za przygotowanie oraz realizację programów obchodów 100. rocznicy niepodległości. W trakcie wizyty goście zaprezentowali swoje programy. Omówiono również wspólne projekty, które zostaną zorganizowane na skalę regionu.

„Rozmawialiśmy o projektach, które już mają miejsce. Sama inauguracja programu na Litwie miała miejsce wczoraj. Wszystkie kraje, Litwa, Łotwa, Estonia zaprezentowały swoje programy zarówno krajowe, a także planowane inicjatywy zagraniczne” – oświadczył Rembacz, który w takim spotkaniu uczestniczył po raz pierwszy.

Polskę reprezentował również zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza Michał Laszczkowski. Właśnie Instytut jest odpowiedzialny za program obchodów poza granicami Polski

„Zależy nam, aby tę fantastyczną rocznicę i ten wspólny sukces wykorzystać do budowania przyszłości. W przypadku Polski głównym celem programu rządowego jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. I pomysły w różnych krajach są bardzo podobne” – wyjaśnił cel obchodów Rembacz.

PODCASTY I GALERIE