• Litwa
  • 6 września, 2023 12:06

Obchody 80. rocznicy zagłady wileńskiego getta w Wilnie

Dzisiaj w Wilnie odbędą się obchody 80. rocznicy zagłady wileńskiego getta w Wilnie. O 18.30 na dziedzińcu dawnego urzędu żydowskiego odbędzie się otwarcie wystawy "Poświęcone Leybowi i Chajele Rosenthalom” z udziałem premier Ingridy Šimonyte i Komisarza Rządu Niemiec ds. Życia Żydów w Niemczech i walki z antysemityzmem Felixa Kleina.

BNS
Obchody 80. rocznicy zagłady wileńskiego getta w Wilnie

O godz. 19.00 w wileńskim teatrze „Lele” odbędzie się koncert autentycznych pieśni getta „Żyjemy wiecznie”.

Getto wileńskie istniało od 6 stycznia 1941 roku do 23 września 1943, kiedy to nastąpiła jego likwidacja w ramach obłędnego planu hitlerowców tzw. „Endlosung der judischen Frage”.  

W dużym getcie wileńskim przymusowo osiedlono około 50 000 Żydów. Większość więźniów wileńskiego getta została brutalnie zamordowana w Lesie Ponarskim. Przed 1941 r. Żydzi stanowili prawie trzecią część mieszkańców Wilna.

Wilno stało się centrum kultury żydowskiej w Europie Wschodniej. W ciągu długich stuleci wileńscy Żydzi swymi umysłami tworzyli to miasto, budowali własnymi rękami oraz nadali miastu ducha, który pozwalał mu nosić miano Jerozolimy Północy.

PODCASTY I GALERIE