• Litwa
  • 24 września, 2013 6:02

O radioaktywności grzybów na Litwie

Każdego roku do Centrum Bezpieczeństwa Radioaktywnego (CBR) mieszkańcy Litwy kierują pytania nt. radioaktywności grzybów, które rosną w litewskich lasach. Należy pamiętać, że radioaktywne substancje przywędrowały na Litwę pod wpływem strefy atmosferycznej po awarii stacji atomowej w Czarnobylu.

zw.lt
O radioaktywności grzybów na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Najbardziej ucierpiały południowo-zachodnia oraz zachodnia część Litwy. W lasach wciąż znajduje się izotop radioaktywnego pierwiastka cezu, który rozkłada się 30 lat. Gdy cez trafia do organizmu człowieka, promieniuje jony, co w przyszłości może być powodem mnóstwa problemów zdrowotnych.

CBR ciągle bada grzyby jadalne pochodzące z różnych lasów Litwy. W tym roku najwięcej grzybów zbadano z lasów: Lapių na Mierzei Kurońskiej, Salantų niedaleko Kretyngi, z lasów w okolicach Możejek, w rejonie kowieńskim i szawelskim i in. Podobnie, jak w roku ubiegłym, zbadano mnóstwo grzybów, które rosną okolicach Ignalińskiej Elektrowni Atomowej – z okolic Ignaliny, Zarasai, Švenčionys .

Po zbadaniu ponad 150 gatunków grzybów wykryto, że cez nadal się gromadzi. Wykryto go w borowikach, podosiniakach, kurkach i innych gatunkach grzybów, lecz jego zawartość nie przekraczała normy, dlatego osoby, które je jadły nie mogły otrzymać większej dawki promieniowania.

Eksperci ostrzegają, że po przegotowaniu grzybów należy wylać wywar, ponieważ w taki sposób maleje zanieczyszczenie grzybów. Mieszkańcy Litwy nie muszą się niepokoić zatruciem radioaktywnymi grzybami, natomiast w przypadku zaistniałego podejrzenia można się zgłosić do CBR.

PODCASTY I GALERIE