• Litwa
  • 25 sierpnia, 2020 18:23

NVSC wzywa do szczepienia dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego

Przed powrotem do placówek edukacyjnych należy zwrócić uwagę na ważność szczepień oraz sprawdzić, czy dzieci nie opuściły szczepień przewidzianych w kalendarzu szczepień profilaktycznych z powodu kwarantanny lub z innych powodów - przypomniało we wtorek Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC).

BNS
NVSC wzywa do szczepienia dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego

Fot. CDC/Pexels

„Ważne jest, aby zaszczepić dzieci jeszcze przed powrotem do placówek edukacyjnych, ponieważ do szkół przychodzą różne dzieci, które mogą być nosicielami różnych patogenów. Ponadto, jeśli w szkole wystąpi przynajmniej jeden przypadek infekcji, istnieją bardzo dobre warunki do jej rozprzestrzeniania się” – powiedziała Giedrė Aleksienė, kierownik Wydziału Zarządzania Chorobami Zakaźnymi w NVSC.

Jak twierdzi przedstawicielka NVSC opóźnienie lub przerwanie szczepień ochronnych powoduje tworzenie się ognisk chorób zakaźnych, a osoby, które nie zostaną zaszczepione na czas, są narażone na powikłania chorób zakaźnych, a nawet śmierć. W przypadku odroczenia szczepień, lekarz rodzinny powinien ustalić indywidualny harmonogram szczepień, biorąc pod uwagę wiek osoby, która ma być zaszczepiona oraz wskazania do szczepienia.

Dzieci w wieku od sześciu do siedmiu lat ponownie szczepi się przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi, a także przeciwko polio, odrze, śwince i różyczce. Według NVSC, z czasem odporność dzieci na choroby zanika, dlatego młodzieży w wieku 15-16 lat należy podać dawkę przypominającą szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Aby zapewnić skuteczną profilaktykę i kontrolę gruźlicy, testy tuberkulinowe powinny być wykonywane corocznie w placówkach opieki zdrowotnej dzieciom w wieku siedmiu lat i zagrożonym gruźlicą (nieszczepionym na gruźlicę, często cierpiącym na choroby górnych dróg oddechowych, choroby przewlekłe itp.).

Jedenastoletnie dziewczynki są szczepione na koszt państwa przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który powoduje raka szyjki macicy. Szczepienie składa się z dwóch dawek szczepionki przyjmowanych w odstępie co najmniej sześciu miesięcy.

PODCASTY I GALERIE