Nowy zbiór fotografii z I wojny światowej trafił do Centralnego Archiwum Państwowego

Zbiory Centralnego Archiwum Państwowego Litwy zostały uzupełnione o zbiór fotografii z I wojny światowej. Archiwum nazywa to wydarzeniem wyjątkowym i znaczącym dla zbiorów archiwalnych.

BNS
Nowy zbiór fotografii z I wojny światowej  trafił do Centralnego Archiwum Państwowego

Bilbioteka Kongresu USA

Fotografie powierzone archiwum przedstawiają mieszkanców ziem litewskich z początku XX wieku, ich życie i środowisko. To część zbioru zdjęć zebranych tego lata przez grupę osób zaiteresowanych dziedzictwem litewskim, zorganizowaną przez muzyka Marijonasa Mikutavičiusa i historyka i pisarza Gediminasa Kulikauskasa.

Na kolekcję składają się m.in. zdjęcia gromadzone od wielu lat przez historyka i kolekcjonera G. Kulikauskasa, które dokumentują okres działań wojennych na Litwie w latach 1914–1918. „To bardzo rzadki i cenny materiał ikonograficzny – zdjęcia miejsc, miast i ludzi tego okresu w muzeach i archiwach nie są obfite” – podało archiwum w oświadczeniu.

Autorami zdjęć są żołnierze i oficerowie niemieckiej armii cesarskiej.

Według informacji Archiwum nie mniej wartościowe są opisy fotografii, które zostały opracowane przez G. Kulikauskasa i przekazane do archiwum wraz ze zdjęciami.

Większość zdjęć nie była nigdzie publikowana.

PODCASTY I GALERIE