• Litwa
  • 17 kwietnia, 2018 11:49

Nowy system podatkowy od 2019 roku

Ministerstwo Finansów spodziewa się, że procedowanie nowelizacji ustawy podatkowej w Sejmie pójdzie sprawnie i pakiet propozycji rządu zostanie przyjęty podczas wiosennej sesji, zaś nowela wejdzie w życie od stycznia przyszłego roku.

BNS
Nowy system podatkowy od 2019 roku

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W poniedziałek rząd zaproponował zwiększenie dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, zmniejszenia składek do Sodry, połączenia składek socjalnych pracowników i pracodawców oraz wprowadzenie pułapu Sodry.

Wskutek konsolidacji podatków podatek dochodowy osoby pracującej ma stanowić 21 procent, składka do Sodry,w tym obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 18,5 procent. Taryfa składki do Sodry pracodawcy miałaby stanowić 1,24 procent.

Szara strefa gospodarki w przyszłym roku ma być ograniczona o 200 milionów euro.

PODCASTY I GALERIE