• Litwa
  • 1 października, 2016 12:45

Nowy system oceniania na uniwersytetach

Do września przyszłego roku ma być zmieniony obowiązujący obecnie 10-stopniowy system oceny na uniwersytetach litewskich.

BNS
Nowy system oceniania na uniwersytetach

Andrius Ufartas

O potrzebie zmiany zadecydowano na konferencji rektorów uniwersytetów na Litwie. Nowy system będzie obowiązywał na wszystkich uniwersytetach państwa.

We Francji, na przykład, obowiązuje 20-stopniowy system oceniania, w wielu państwach Europejskich jest popularne oceniane osiągnięć studentów w skali A, B, C, D. Czasem jest stosowany bardziej dokładny system ocen A1, A2, B1, B2. W niektórych wypadkach, nawet na tym samym uniwersytecie obowiązuje kilka różnych systemów oceny.

Obecnie na Litwie jest ustalony formalnie termin „studenta z dobrymi wynikami nauki”, który jest bezpośrednio powiązany z 10-stopniowym systemem oceny. Studia osób, należących do tej kategorii, są finansowane przez państwo. Przez wiele lat istniał problem ze znalezieniem najlepszej definicji „studenta z dobrymi wynikami nauki”.

Zmiana systemu oceny wpłynie również na sposób definiowania studentów, którzy dzięki dobrym wynikom w nauce są zwolnieni od opłaty za studia.

PODCASTY I GALERIE