• Litwa
  • 7 stycznia, 2021 8:02

Nowy spis poborowych na 2021 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej sporządzi spis poborowych na 2021 rok. Na listę ma być wciągniętych 38 tys. osób w wieku 18-23 lat. Według Ministerstwa planowane jest powołanie 3828 poborowych do służby w różnych jednostkach Sił Zbrojnych Litwy.

BNS
Nowy spis poborowych na 2021 r.

BNS/Scanpix

Spis poborowych zostanie sporządzony losowo za pomocą programu komputerowego.

Na listę trafić mogą również osoby, które jeszcze przed sporządzeniem listy ochotniczo zgłosiły chęć odbycia podstawowej służby wojskowej (NPCT). W takim przypadku nie tracą przywilejów z tym związanych – będą np. mogli wybrać miejsce i czas na odbycie służby wojskowej.

W spisie znajdą się również studenci szkół wyższych. Po trafieniu na listę studenci będą mieli do wyboru: tymczasowo zawiesić studia i odbyć dziewięciomiesięczny NPPKT lub kontynuować studia i przejść trzyletni kurs młodszych oficerów i w ten sposób zaliczyć podstawową służbę obowiązkową (CCT). Mogą też kontynuować studia i jednocześnie odbywać trzyletnią służbę w jednostkach Ochotniczych Sił Obrony Narodowej i tym samym zaliczyć PPKT.

Studenci mają jeszcze jeden wariant do wyboru. Jeśli nie zostanie wybrana żadna z powyższych metod służby, ich pobór zostanie odroczony do końca studiów, a okres poborowy zostanie przedłużony do osiągnięcia przez nich 26 roku życia, ale nie dłużej niż rok po ukończeniu studiów. Oznacza to, że po ukończeniu studiów tylko raz mogą zostać wpisani na listę poborowych. Później pobór do wojska nie będzie ich dotyczył.

Sporządzone w czwartek listy poborowych na 2021 r. zostaną opublikowane na stronie https://sauktiniai.karys.lt. Przy każdym nazwisku zostanie podany dokładny termin kontaktu z wyznaczonym regionalnym biurem poboru i rekrutacji.

Ministerstwo planuje się, że spis poborowych i pierwsze wezwania do odbycia służby zostaną opublikowane do 18 stycznia.

Wezwanie do wojska nie będzie wysyłane pocztą tradycyjną. Wszystkie istotne informacje będą dostępne w Internecie pod adresem www.karys.lt. Będzie również dostępny bezpłatny numer 8 800 12340. Informacji udzielają także regionalne biura poboru i rekrutacji.

Ministerstwo jednocześnie ostrzega, że za odmowę służby poborowi mogą podlegać odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Sejm odnowił obowiązkową, trwającą dziewięć miesięcy stałą, wstępną służbę wojskową wiosną 2015 r. Dokonano tego z powodu zmienionej sytuacji geopolitycznej i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Powrót służby poborowej ma również na celu wzmocnienie i przyspieszenie obsadzenia jednostek wojskowych żołnierzami zawodowej służby wojskowej, tworząc wystarczającą rezerwę przygotowaną przez wojsko i zapewniającą odpowiednią gotowość obywateli do obrony swojego państwa.

PODCASTY I GALERIE