• Litwa
  • 4 czerwca, 2017 8:01

Nowy rok szkolny będzie dłuższy o 10 dni

Kolejny rok szkolny będzie o dziesięć dni dłuższy. Jak ogłosiło Ministerstwo Oświaty i Nauki, od września szczególny nacisk zostanie położony na jakość kształcenia.

zw.lt
Nowy rok szkolny będzie dłuższy o 10 dni

Fot. Joanna Bożerodska

„Wszyscy chcemy szkoły, w której byłoby dobrze się uczyć, dzieci chciałyby do niej chodzić. Taką szkołę powinniśmy stworzyć razem. Już w przyszłym roku w programach nauczania nie będzie niepotrzebnej informacji, wymagającej „kucia”. Nauczyciele i uczniowie będą mieli więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych rzeczach. Proces nauczania będzie bardziej konssekwentny, głębszy, więcej uwagi zostanie poświęcone powtórzeniu, nauczyciele będą mogli stosować bardziej zróżnicwane metody. Bardzo ważne jest skoncentrowanie się na bardziej przychylnym środowisku emocjonalnym w szkołach” – mówi minister oświaty Jurgita Petrauskienė.

Wśród nowości ministerstwo wymienia między innymi założenie, aby lekcje zawierały więcej działalności praktycznej, poznawczej, były organizowane w nietypowych miejscach, np. w muzeach czy na łonie przyrody. Od września zostanie wprowadzony nowy program nauczania języka litewskiego i literatury. Będzie wzmacniana tak zwana piśmienność medialna i informacyjna, do treści programów ma być integrowana piśmienność finnsowa.

Jak podaje resort, obecnie uczniowie w szkołach Litwy w ciągu 10 lat uczą się średnio o 1000 godzin mniej niż ich rówieśnicy w innych krajach Europy, czyli tracą około jednego roku szkolnego. W większości szkół w Europie nauka trwa 37-40 tygodni.

Ministerstwo informuje, że dla uczniów klas początkowych rok szkolny nie będzie przedłużony, niemniej jednak będa oni mieli więcej zajęć poprzez zlikwidowanie dodatkowych 10 dniowych ferii. Minsiterstwo uważa, ze zakłóca to zalecaną przez psychologów równowagę pomiędzy nauką i odpoczynkiem.

A zatem uczniowie klas poczatkowych będa się uczyli 170 dni czyli 34 tygodnie, natomiast starsi uczniowie 181 dni – 36 tygodni.

W latach 2018-2019 zostanie dodanych jeszcze 5 dni nauki, o ich wykorzystaniu mają zadecydować same szkoły.

Pedagodzy są raczej sceptycznie nastawieni wobec proponowanych zmian. Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz sądzi, że „samo wydłużenie roku szkolnego nie jest czymś złym”, jednak jeśli chcemy polepszyć poziom nauczania, to musimy przede wszystkim myśleć o zmianach systemowych”.

Z kolei dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego Walery Jagliński nie sądzi, że wydłużenie roku szkolnego coś zmieni, ponieważ w tym czasie odbywa się sesja egzaminacyjna.

„Trudno powiedzieć czy to coś da, ponieważ w tym czasie jest sesja egzaminacyjna. Na przykład mieliśmy państwowy egzamin z matematyki czy biologii i przez trzy dni proces nauczania praktycznie się nie odbywał. Uczniowie mieli wycieczki, zwiedzali muzea. Jeśli będzie wydłużony rok, to sytuacja powtórzy się” – w maju mówił dla zw.lt Jagliński.

PODCASTY I GALERIE