• Litwa
  • 6 października, 2020 11:05

Nowy model opieki psychiatrycznej – mobilna pomoc

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w październiku tego roku ma zacząć działać nowy model opieki psychologicznej - mobilna pomoc.

zw.lt
Nowy model opieki psychiatrycznej – mobilna pomoc

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W październiku w okręgu wileńskim i kowieńskim rozpoczynają pracę mobilne zespoły wsparcia psychologicznego. Pomoc będzie świadczona osobom bądź zespołom pracowników, którzy zetknęli się z zagrożeniem zdrowia lub życia. 

12 października zespoły kryzysowe rozpoczną działalność w samorządach Wilna i rejonu wileńskiego, a także w samorządzie elektreńskim, solecznickim, szyrwinckim, święciańskim, trockim i wiłkomierskim. 

Mobilny zespół terapeutów będzie działał również w Kownie i Birsztanach oraz w rejonie kowieńskim, kiejdańskim, koszedarskim, jonawskim, prieńskim i rosieńskim.

Do końca roku projekt pilotażowy będzie prowadzony we wskazanych samorządach. Jeżeli się sprawdzi zostanie poszerzony o inne terytoria. Celem projektu jest zminimalizowanie długoterminowych skutków pandemii koronawirusa, ale nie tylko. O pomoc psychologiczną będą mogły zwracać się osoby po nieszczęśliwym wypadku.

PODCASTY I GALERIE