• Litwa
  • 24 kwietnia, 2013 12:42

Nowy ambasador Polski na Litwie. „Zainteresowanie rozwojem relacji musi być wzajemne”

Nowym ambasadorem Polski na Litwie zostanie Jarosław Czubiński. Dyplomata zapowiedział, że po objęciu stanowiska będzie starał się wspólnie z litewskimi partnerami przeciwdziałać tendencjom do marginalizowania krajów członkowskich UE aspirujących do strefy euro.

BNS
Nowy ambasador Polski na Litwie. „Zainteresowanie rozwojem relacji musi być wzajemne”

„Wydaje się, że istnieje potencjał współpracy między Polską a Litwą, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie Unii, bowiem w sprawach kluczowych możemy i często znajdujemy wspólny język” – powiedział J. Czubiński na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Sejmu RP, które pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

Czubiński zapowiedział, że w ramach stosunków dwustronnych skoncentruje się na pięciu obszarach. Po pierwsze będzie to monitorowanie wykonywania przez stronę litewską zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w tym z Traktatu o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy z 1994 r.

Według niego „istotne jest, aby litewscy partnerzy wykazali większą gotowość do uregulowania niezałatwionych kwestii bilateralnych”. W tym kontekście, jak mówił, „należy z całą stanowczością domagać się przestrzegania wobec polskiej mniejszości zobowiązań, które wynikają ze standardów europejskich oraz tych, które poza ten standard wykraczają, ale mają oparcie w prawie, na przykład w traktacie z 1994 roku”.

Odnosząc się do stanu relacji polsko-litewskich Czubiński zaznaczył, że przez „ponad 20 lat niepodległości obu krajów Polska przyjmowała stałą koncepcję polityki, polegającą na wspieraniu Republiki Litewskiej oraz jej aspiracji i tak dzieje się do dzisiaj”.

„Gesty te nie zawsze były jednak traktowane z należytym szacunkiem, czasem odbierano je jako naszą słabość. To potrafi zaboleć i budzi oczywistą refleksję co do zasadności tak widzianej dalszej współpracy” – powiedział J. Czubiński.

Niezależnie od tego – zaznaczył kandydat na ambasadora – Polska nadal jest zainteresowana rozwijaniem wzajemnych relacji, „przy czym oczywiście to zainteresowanie musi być wzajemne”.

Jak dodał, będzie też zabiegał o rozwój współpracy transgranicznej, gospodarczej, w tym w infrastrukturze i energetyce, a także relacji politycznych. Deklarował działanie na rzecz rozwijania dialogu ze społeczeństwem litewskim oraz litewskimi środowiskami opiniotwórczymi, w tym z mediami.

„Należy odwrócić negatywne tendencje w przekazie informacyjnym w sprawach polskich; a także pozyskać zainteresowanie, sympatię i zrozumienie mediów litewskich dla polskiej racji stanu, polskiej kultury i Polaków” – uważa dyplomata.

Jarosław Czubiński urodził się w 1960 roku we Wrocławiu. W 1984 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim; specjalizuje się w prawie międzynarodowym i publicznym.

Pracę w MSZ rozpoczął w 1985 r. w Departamencie Prawno-Traktatowym. W latach 1990-1993 wykonywał obowiązki konsula w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie – w latach 1993-1995 – w ambasadzie Polski w Mińsku. W tym samym czasie prowadził także sprawy konsularne na terytorium Litwy.

W latach 1995-1998 pracował jako doradca ministra, a następnie naczelnik wydziału w Departamencie Konsularnym i Wychodźstwa MSZ.

Od 2002 do 2008 r. był konsulem generalnym w Kaliningradzie, gdzie przygotowywał i nadzorował wprowadzenie polskich wiz dla obywateli Rosji, co wynikało z przygotowań do akcesji, a następnie z przystąpienia naszego kraju do UE. W uznaniu zasług związanych z tym procesem został wyróżniony przez ministra spraw zagranicznych tytułem Konsula Roku.

W latach 2008-2009 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii, a potem Departamentu Konsularnego w MSZ. Od 2010 r. do maja 2012 r. był dyrektorem generalnym Służby Zagranicznej w MSZ. Od 2012 roku do chwili obecnej zatrudniony jest jako ambasador tytularny w biurze Spraw Osobowych MSZ.

Zna bardzo dobrze angielski i rosyjski. Czubiński jest żonaty; ma dwie dorosłe córki.

PODCASTY I GALERIE