• Litwa
  • 12 sierpnia, 2022 18:06

Nowelizacja prawa: uznać osoby do 35. roku życia jako młodzież

Celem nowelizacji prawa jest, aby osoba w wieku od 14 do 35 lat była uważana za osobę młodą. Obecnie za młodzież uważa się osoby do 29. roku życia. Po rozszerzeniu granicy wiekowej w tej sprawie młodzi ludzie będą mieli więcej możliwości i ulg państwowych.

lrt.lt
Nowelizacja prawa: uznać osoby do 35. roku życia jako młodzież

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży członek frakcji Ruchu Liberalnego w sejmie Andrius Bagdonas zarejestrował poprawki do ustawy o podstawach polityki młodzieżowej.

„Przedział wiekowy, który definiuje młodą osobę, jest zasadniczo konwencją społeczną. Na Litwie uzgodniliśmy, że za młodzież uznajemy osoby w wieku do 29 lat włącznie, jednak młodą rodzinę definiuje prawo jako taka, w której jeden członek ma mniej niż 36 lat. Takie rodziny mogą na przykład skorzystać ze wsparcia państwa przy zakupie pierwszego domu. Rozszerzając obecnie obowiązującą granicę wieku, do której uważamy ludzi za młodych, dalibyśmy młodym dorosłym więcej możliwości otrzymywania świadczeń państwowych przy zakupie pierwszego domu, skuteczniejszej integracji na rynku pracy i uczestniczenia w życiu młodzieży programy wymiany, staży i wolontariatu” – mówi A. Bagdonas.

Według posła na sejm młodzi ludzie zmienili się po prawie dwóch dekadach. – „Statystycznie młodzi ludzie na Litwie biorą ślub, zakładają rodziny, podejmują decyzje o wychowaniu dzieci lub kupnie własnego mieszkania znacznie później niż kilkadziesiąt lat temu. W 1991 roku średni wiek małżonków na Litwie wynosił 22 lata, obecnie w statystyce dominuje wiek 30 lat. Dlatego w tym samym czasie musi ulec zmianie prawne uregulowanie polityki młodzieżowej”.

Po podniesieniu górnej granicy wieku dla młodych ludzi do 35 lat, osoby te będą skuteczniej integrować się na rynku pracy, podejmować samodzielną działalność, aktywniej korzystać z programów Służby Zatrudnienia przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy, korzystać ze świadczeń państwowych przy zakupie pierwszego domu, angażować się w wymiany młodzieży, programy stażowe.

Kraje UE stosują różne przedziały wiekowe przy definiowaniu młodych osób. Dolna granica wieku w większości państw członkowskich waha się od 12 do 16 lat, górna od 24 do 35 lat. Kraje takie jak Grecja, Cypr, Rumunia czy Ukraina przyjęły wyższą granicę wieku – 35 lat.

Ustawa dotycząca polityki młodzieżowej określa obecnie definicję młodej osoby w wieku od 14 do 29 lat włącznie.

PODCASTY I GALERIE