• Litwa
  • 22 lipca, 2013 14:37

Nowe wymogi UE: Dopłaty tylko dla aktywnych rolników

"Zmiana w obrębie dopłat obszarowych stanowiąca, że z płatności unijnych będą mogli korzystać tylko aktywni rolnicy zapobiegnie nadużyciom, gdy dopłaty trafiają do rolników nieaktywnych" - powiedział minister rolnictwa Vigilijus Jukna.

BNS
Nowe wymogi UE: Dopłaty tylko dla aktywnych rolników

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Zdaniem szefa resortu jest to znaczący krok, ponieważ pozwoli wyeliminować tak zwanych „kanapowych” rolników, przekierowując środki do gospodarstw, które rzeczywiście zajmują się uprawą i dbają o stan ekologiczny gruntów rolnych.

W opinii wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesława Adama Siekierskiego państwa członkowskie wspólnoty będą miały możliwość same wypracować definicję aktywnego rolnika.

Zdaniem ministra Vigilijusa Jukny zmiany przewidziane we wspólnej polityce rolnej są niezbędne w związku z nowymi wyzwaniami w obszarze europejskiego rolnictwa. Szef resortu odnotował jednak, że Litwa nie jest zadowolona z tempa wzrostu stawek dopłat na hektar.

PODCASTY I GALERIE