• Litwa
  • 8 lipca, 2016 12:00

Nowe wymogi Poczty Litewskiej

Poczta Litewska przypomina, że do 1 sierpnia właściciele zniszczonych skrzynek pocztowych powinni je wymienić na nowe.

zw.lt
Nowe wymogi Poczty Litewskiej

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Od 1 sierpnia korespondencja i zaprenumerowana prasa będzie dostarczana wyłącznie do spełniających wymogi jakości i bezpieczeństwa skrzynek pocztowych.

Ci, którzy w tym miesiącu nie wymienią zniszczonych skrzynek, swoje listy, przesyłki czy zaprenumerowaną prasę odbierać będą w urzędzie pocztowym.

PODCASTY I GALERIE