• Litwa
  • 29 sierpnia, 2017 17:30

Nowe szkolne autobusiki dla samorządów kraju

Dzisiaj na placu Katedralnym Ministerstwo światy i nauki przekazało samorządom 82 nowe szkolne autobusiki. Środki transportu pojadą do 55 samorządów, w tym 21 samorządów otrzyma w darze po dwa. Każdy będzie mógł przewozić po 19 uczniów. Jest to 35 autobusików marki Mercedes, 46 - Iveco Daily. Wilno otrzyma 2 autobusiki. 1 do dowożenia uczniów zerówek i 1 dla dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Rejon wileński otrzyma 1 autobusik do dowożenia uczniów, którzy mieszkają dalej niż 3 kilometry od szkoły. Po 1 autobusiku w zamian wysłużonych otrzymają także rejony solecznicki i święciański. Rejon trocki otrzyma 2 gimbusy - do dowożenia uczniów, którzy mieszkają dalej niż 3 kilometry od szkoły i do dowożenia uczniów zerówek. W ciągu siedemnastu lat do szkół trafiło ponad 900 gimbusów. Codziennie korzysta z nich ponad 20 tysięcy uczniów.

BNS
Nowe szkolne autobusiki dla samorządów kraju

PODCASTY I GALERIE