• Litwa
  • 4 stycznia, 2021 9:55

Nowe reguły spisu ludności na Litwie

Na Litwie w styczniu rozpoczyna się spis ludności. Zostanie on przeprowadzony na podstawie źródeł administracyjnych.

BNS
Nowe reguły spisu ludności na Litwie

Fot. Pexels.com

Po raz pierwszy dane mieszkańców nie będą spisywane przez rachmistrzów.

Urząd statystyczny podał w poniedziałek, że decyzja o powołaniu się na dane z różnych rejestrów państwowych i systemów informatycznych nie wynika z pandemii, ale z przyspieszenia i uproszczenia procesu, który jest przygotowywany od 2011 roku.

,,Większość najbardziej zaawansowanych krajów chce, aby rejestry publiczne były zgodne z rzeczywistą sytuacją w kraju i przeprowadzane były spisy na podstawie źródeł administracyjnych. Pozwala to na uzyskanie wysokiej jakości danych i dostarczenie informacji operacyjnych. Długie przetwarzanie danych, zebranych bezpośrednio od ludności, nie spełnia już potrzeb konsumentów. Ponadto możliwy jest nowy sposób oszczędzania publicznych pieniędzy” – mówi Vanda Vaitekūnienė, kierownik Wydziału Spisu Ludności i Mieszkań Departamentu Statystyki.

Punktem odniesienia spisu ludności jest 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że spis uchwyci szczegółowy obraz ludności i gospodarstw domowych w kraju w tej chwili: liczba stałych mieszkańców według wieku, płci, edukacji, zawodu, zatrudnienia, środków do życia, narodowości, obywatelstwa, statusu rodzinnego, a także składu gospodarstw domowych, mieszkań, warunków życia.

Wstępne wyniki spisu zostaną opublikowane pod koniec tego roku.

Nowe reguły spisu ludności na Litwie. „Mogą stanowić problem dla polskiej mniejszości”

,,Wiąże się z tym pewne zagrożenie między innymi dla polskiej mniejszości” – pisze się na portalu polskieradio24.pl.

Barbara Charyton z działającej w Wilnie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka wyjaśnia, że dane mieszkańców będą pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych. ,,Oznacza to, że jeśli nie ma tam informacji o naszej narodowości, to w statystyce nie będziemy figurowali jako przedstawiciele danej mniejszości. Może to stanowić problem dla mniejszości narodowych na Litwie. Spis ludności może wykazać, że Polaków na Litwie nie ma tak dużo” – dodaje Barbara Charyton.

Podczas demokratycznych przemian 30 lat temu wiele osób nie zadbało o to, aby w akcie urodzenia dokonać adnotacji dotyczącej narodowości. Brak wpisów może więc dotyczyć głównie osób urodzonych po 1990 roku.

Od ponad roku Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęca mieszkańców Litwy, aby sprawdzili jakie dane znajdują się w rejestrach państwowych i aby je uzupełnili.

Litewski Departament Statystyki zamierza w tym miesiącu uruchomić specjalną ankietę, aby zebrać dane o składzie narodowościowym, wyznawanej wierze i języku ojczystym. Ankieta ma być dostępna w internecie. W razie potrzeby będzie można też skorzystać z pomocy telefonicznej lub zwrócić się o dostarczenie jej do domu i wypełnić ją ręcznie.

Na podst. polskieradio24.pl

PODCASTY I GALERIE