• Litwa
  • 13 listopada, 2014 8:59

Nowa ustawa: Nazwiska i nazwy tylko po litewsku

Pod obrady sejmu oddany zostanie dzisiaj projekt Ustawy konstytucyjnej o języku państwowym. Status „konstytucyjny” oznacza, że projekt może być zaaprobowany, jeśli poprze go 71 posłów, do zmiany istniejącego aktu prawnego potrzeba zgody 85 posłów.

BNS
Nowa ustawa: Nazwiska i nazwy tylko po litewsku

Fot. Ewelina Mokrzecka

Projekt przewiduje, że imiona i nazwiska obywateli, w dokumentach wydawanych przez instytucje państwowe lub samorządowe mogą być zapisywane tylko literami istniejącymi w litewskim alfabecie. W projekcie podkreślono, że imiona i nazwiska są zapisywane w męskiej i żeńskiej formie, jeśli przewiduje to gramatyka języka litewskiego.

W kancelarii sejmu obecnie zarejestrowano kilka ustaw, które mają regulować pisownię nielitewskich imion i nazwisk. Kwestia ta od lat negatywnie rzutuje na relacje polsko-litewskie.

Projekt Ustawy o języku państwowym stanowi, że w dokumentach instytucji państwowych i samorządowych, na znakach drogowych oraz w innych wypadkach przewidzianych przez ustawę, mogą być używane tylko oficjalne litewskie nazwy miejscowości. Tak samo w przypadku szyldów urzędów i spółek – muszą być zapisane w języku litewskim.

W projekcie istnieje zapis, że ustawa nie reguluje używania i promowania języka ojczystego przez osoby lub grupy należące do mniejszości narodowych i etnicznych, których prawa są określone w innych aktach prawnych.

Projekt ustawy przygotowała grupa robocza, która została powołana jeszcze w 2005 roku. Zdaniem pomysłodawców wcześniejsza ustawa potrzebuje uzupełnień i jest przestarzała.

PODCASTY I GALERIE